Barrväxter

Allt ifrån låga marktäckande enar till stora färdiga häckar eller solitärer

  • Sida:
  • 1
  • Produkter per sida:
Picea abies
Zon 8. Höjd 25-30 m. Stort barrträd med genomgående stam. Trivs i soligt eller halvskugga. Skall ha näringsrik jord med god vattentillgång. I grupplanteringar och till häckar (tål kraftig beskärning) 
Picea abies

gran

I lager
Häck 25 - 40
I lager
Häck 25 - 40 co
I lager
th 60 - 80 cm
I lager
th 80 - 100 cm
I lager
sol/flst th 100 125 cm
I lager
sol/flst th 125 - 150 cm
I lager
sol/flst th 150 - 175 cm
I lager
sol/flst th 250 - 300 cm
I lager
sol/flst th 400 - 450 cm
I lager
sol/flst th 500 - 600 cm
I lager
sol/flst th 700 - 800 cm
I lager
sol/flst th 900 - 1000 cm
Picea abies 'Nidiformis'
Zon 6. Höjd 0,8 m. Bredd 1,5 m Litet, lågt barrträd. Rund, flat i toppen (fågelbo). Långsamtväxande. Trivs i sol. Solitär eller i stenparti. 
Picea abies 'Nidiformis'

fågelbogran

I lager
th 20 - 25 cm
I lager
th 25 - 30 cm
I lager
th 30 - 40 cm
I lager
th 40 - 50 cm
Picea glauca 'Alberta Globe'
Zon 4. Höjd 0,5-1 m. Bredd 0,7-1 m Långsamväxande, tätvuxen, kupolformat växtsätt. Solitär, stenparti
Picea glauca 'Alberta Globe'

vitgran

I lager
th 20 - 25 cm
I lager
th 25 - 30 cm
I lager
th 30 - 40 cm
Picea glauca 'Conica'
Zon 4. Höjd 2-3 m. Kompakt sockertoppsform. Barren gräsgröna. Växer långsamt. Trivs i soligt skyddat läge. Används som solitär och i stenpartier.
Picea glauca 'Conica'

sockertoppsgran

I lager
th 30 - 40 cm
I lager
th 40 - 50 cm
I lager
th 50 - 60 cm
I lager
th 60 - 70 cm
I lager
th 70 - 80 cm
I lager
th 80 - 90 cm
I lager
th 90 - 100 cm
Picea glauca 'Echiniformis'
Zon 5. Höjd 0,5 m. Halvklotformid, dvärggran. Silvrigt grågröna barr. Växter långsamt. Trivs i soligt läge. Används som solitär och i stenpartier 
Picea glauca 'Echiniformis'

vitgran

I lager
th 20 - 25 cm
I lager
th 25 - 30 cm
I lager
th 30 - 40 cm
Picea omorika
Zon 5. Höjd 15-20 m. Bredd 2,5-3,5 m. Kraftig, slank gran med pelarformat växtsätt. Trivs i sol-halvskugga, i fuktigt läge. Snabbväxande.  Solitärträd, i grupplanteringar och som häckar. 
Picea omorika

serbgran

I lager
th 60 - 80 cm
I lager
th 80 - 100 cm
I lager
sol/flst th 100 - 125 cm
I lager
sol/flst th 125 - 150 cm
I lager
sol/flst th 150 - 175 cm
I lager
sol/flst th 175 - 200 cm
Picea omorika 'Nana'
Zon 4. Höjd 2-3 m. Bred, kägelformig gran. Får ofta flera toppar. Växer långsamt och blir tät. Barren gröna med vita ränder. Trivs i sol. Används som solitär och i stenpartier.
Picea omorika 'Nana'

liten serbgran

I lager
th 20 - 25 cm
I lager
th 25 - 30 cm
I lager
th 30 - 40 cm
Picea pungens 'Glauca'
Zon 5. Höjd 15-20 m. Bredd 5-7 m Fröförökad. Medelstor, kraftig gran. Barren stålblåa, styva och spetsiga. Trivs i soligt läge. Används som solitär eller i grupper.
Picea pungens 'Glauca'

blågran

I lager
th 50 - 60 cm
I lager
th 60 - 80 cm
I lager
th 80 - 100 cm
I lager
sol/flst th 100 - 125 cm
I lager
sol/flst th 125 - 150 cm
I lager
sol/flst th 150 - 175 cm
I lager
sol/flst th 175 - 200 cm
I lager
sol/flst th 200 - 225 cm
I lager
sol/flst th 350 - 400 cm
I lager
sol/flst th 450 - 500 cm
Picea pungens 'Glauca Globosa'
Zon 6. Höjd 1,5-2 m. Bredd 1,5-20 m Liten, tät och kompakt gran. Växer oregelbundet. Barren ljust blåaktiga, silverfärgade. Trivs i soligt läge och i näringsrik jord. Används som solitär, i grupplanteringar och i stenpartier.
Picea pungens 'Glauca Globosa'

blågran

I lager
th 25 - 30 cm
I lager
th 30 - 40 cm
I lager
th 40 - 50 cm
Picea pungens 'Hoopsii'
Zon 6. Höjd 15-20 m. Bredd 4-6  Tät, kägelformig gran. Barren tätt, blågrå, silverfärgade. Trivs i soligt läge i näringsrik jord. Används som solitär eller i grupper.
Picea pungens 'Hoopsii'

blågran

I lager
th 40 - 50 cm
I lager
th 50 - 60 cm
I lager
th 60 - 80 cm
Pinus cembra
Zon 5. Höjd 15-20 m. Kraftig tall med genomgående stam. Barren långa och mörkgröna. Kottarna äggformiga, bruna. Används som solitärträd, i grupplanteringar och som landskapsväxt. Tål stadsklimat.
Pinus cembra

cembratall

I lager
th 40 - 50 cm
I lager
th 50 - 60 cm
I lager
th 60 - 80 cm
I lager
th 80 - 100 cm
I lager
sol/flst th 100 - 125 cm
I lager
sol/flst th 125 - 150 cm
I lager
sol/flst th 150 - 175 cm
Pinus mugo
Zon 6. Höjd 6-9 m. Bredd 4-5 m Gles tall med styva, mörgröna barr. Relativt snabbväxande. Har inga större krav på växtplatsen, soligt och halvskuggigt läge. Används i grupplanteringar, friväxande häckar eller slänter. 
Pinus mugo

bergtall

I lager
th 30 - 40 cm
I lager
th 40 - 50 cm
I lager
th 50 - 60 cm
I lager
th 60 - 80 cm
I lager
th 80-100 cm
Pinus mugo 'Mops'
Zon 5. Höjd 1 m. Bredd 1 m Kompakt och runt växtsätt. Långsamväxande. Mörkgröna barr. Trivs bäst i sol. Används i grupplanteringar, stenpartier.
Pinus mugo 'Mops'

bergtall

I lager
th 20 - 25 cm
I lager
th 25 - 30 cm
I lager
th 30 - 40 cm
Pinus mugo var. mugo
Zon 7. Höjd 2-3 m. Bredd 3-4 m Bredväxande buske med tät, långsam växt. Barren styva, mörkgröna, sitter parvis. Trivs i sol eller halvskugga. Används som solitär, i grupplanteringar, häckar eller slänter.
Pinus mugo var. mugo

bergtall

I lager
th 25 - 30 cm
I lager
th 30 - 40 cm
I lager
th 40 - 50 cm
I lager
th 50 - 60 cm
I lager
th 60 - 80 cm
Pinus mugo var. pumilio
Zon 7. Höjd 1-2 m. Bredd 2-3 m Bredväxande tall med nedliggande stammar. Sol-halvskugga. Mörkgröna barr. Används som solitär, grupper eller marktäckare.
Pinus mugo var. pumilio

liten bergtall

I lager
th 20 - 25 cm
I lager
th 25 - 30 cm
I lager
th 30 - 40 cm
I lager
th 40 - 50 cm
Pinus mugo var. pumilio fk SAUHERAD E
Zon 6. Höjd 1-1,5 m. Låg, bredväxande tall med många tätt sittande grenar och kuddformat växtsätt.. Sol-halvskugga. Tål magra och näringsfattiga jordar. Mörkgröna barr. Används som marktäckare för bl a slänter, refuger, grupplantering i stenpartier och hedpartier. E-merit: Lågväxande fröförökad selektion...
Pinus mugo var. pumilio fk SAUHERAD E

liten bergtall

I lager
th 20 - 25 cm
I lager
th 25 - 30 cm
Pinus nigra
Zon 4. Höjd 12-15 m. Bredd 8-10 m Växer konformar i början, senare rund krona. Torra till lerhaltiga jordar. Soligt läge. Tål vind och förorenad luft. Solitär eller i grupp
Pinus nigra

svarttall

I lager
th 80 - 100 cm
I lager
sol/flst th 100 - 125 cm
I lager
sol/flst th 125 - 150 cm
I lager
sol/flst th 150 -175 cm
I lager
sol/flst th 500 - 600 cm
I lager
Högstam so 35-40 kl
I lager
Högstam so 45-50 kl
I lager
Högstam so 70-80 kl
I lager
Högstam so 90-100 kl
I lager
Högstam so 120-140 kl
Pinus sylvestris
  Zon 7. Höjd 20-25 m. Bredd 5-8 m Konisk krona och lång rak stam, Blågröna-grågröna barr. Soligt läge. Används på naturtomt, skyddsplantering. Tål torka.  Uppstammade exemplar finns från ca 18-20 då stammen är ca 150 cm. Över 25-30 är stammen normalhög. På alléträd av barrväxter...
Pinus sylvestris

tall

I lager
Häck 25 - 40
I lager
Häck 25 - 40 co
I lager
th 50 - 60 cm
I lager
th 60 - 80 cm
I lager
th 80 - 100 cm
I lager
sol. th 100 - 125 cm
I lager
sol. th 125 - 150 cm
I lager
sol. th 150 - 175 cm
I lager
sol. th 175 - 200 cm
I lager
sol. th 200 - 250 cm
I lager
sol. th 250 - 275 cm
I lager
sol. th 275 - 300 cm
I lager
sol. th 300 - 350 cm
I lager
sol. th 350 - 400 cm
I lager
sol. th 500 - 600 cm
I lager
sol. th 700 - 800 cm
I lager
Högstam so 18 - 20
I lager
Högstam so 20 - 25
I lager
Högstam so 25 - 30
I lager
Högstam so 30 - 35
I lager
Högstam so 35 - 40
I lager
Högstam so 50 - 60
I lager
Högstam so 70 - 80
I lager
Högstam so 90 - 100
Pinus sylvestris 'Watereri'
Zon 5. Höjd 2-3 m. Bredd 2-3 m Klotformig, tätförgrenad dvärgform. Soligt. Användes i grupper eller som solitär. Trivs inte i lerjord. 
Pinus sylvestris 'Watereri'

tall

I lager
th 25 - 30 cm
I lager
th 30 - 40 cm
I lager
th 40 - 50 cm

  • Sida:
  • 1
  • Produkter per sida:

Skriv ut listan