Barrväxter

Allt ifrån låga marktäckande enar till stora färdiga häckar eller solitärer

  • Sida:
  • 1
  • Produkter per sida:
Ginkgo biloba
Zon 2. Höjd 6-8 m. Pelarformigt växtsätt. Solitär, alléträd. Fuktiga, genomsläppliga humusjordar. Skyddat 
Ginkgo biloba

ginkgo

I lager
sol/flst th 80 - 100 cm
I lager
sol/flst th 100 - 125 cm
I lager
sol/flst th 125 - 150 cm
I lager
Högstam so 8 - 10
I lager
Högstam so 10 - 12
I lager
Högstam so 12 - 14

  • Sida:
  • 1
  • Produkter per sida:

Skriv ut listan