Under 2017 färdigställde Essunga Plantskola vår nya packhall. Den rymmer en stor, ouppvärmd del, en mindre uppvärmd del, en kyl och dessutom ett mindre kontor. Den större delen av packhallen ger oss goda möjligheter att hålla växter för tillfällig lagring som t.ex. vid sen vårfrost och rymmer även uppställningsplatser för mindre arbetsfordon. Den mindre, uppvärmda delen används främst som arbetsplats för t.ex. inkrukning eller nedklippning, och ger stora möjligheter att förlägga mer arbete än tidigare till årets kallaste perioder. Den nya kylen uppgår till ca 4000 m3 och med tanke på att takhöjden är betydligt högre än tidigare så medger det mer arbete med truckar som både ökar effektiviteten och förbättrar ergonomin . Vi kan även höja kvaliteten till våra norrländska kunder såtillvida att vi kan hålla växterna kylda längre för att de ska vara bättra anpassade till det norrländska klimatet. I anslutning till den nya packhallen har vi dessutom anlagt en stor yta som vi kan använda till uppställning av växter som dels nyligen köpts in, dels strax ska lastas för leverans ut till kund. Vi får även plats att lasta eller lossa flera lastbilar samtidigt. Vårt packhallskontor ger oss även möjligheter att digitalisera arbetet på ett sätt som inte medgavs tidigare.

 

Sammantaget ger den nya investeringen oss en bättre möjlighet att erbjuda fler helårstjänster, vilket minskar risken att tappa hög kompetens. Vi blir också betydlig mer energieffektiva då vi kan göra mer arbete i den nya packhallen än vi kunde i den gamla, vilket medger färre transporter.