Essunga 2018-05-24


 

TRYGG HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Den 25 maj träder en ny EU-lagstiftning, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft i Sverige. De nya reglerna ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen PuL. Mycket är sig likt, men skyddet för din personliga integritet förstärks. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar personuppgifter med största omsorg och i enlighet med lagstiftning.


 

Som kund hos oss behöver du inte göra något med anledning av den nya lagstiftningen, men läs gärna vår Policy om personuppgifter på vår hemsida www.essungaplantskola.se/OmOss där vi utförligt beskriver hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har.


 

Som kund hos Essunga Plantskola AB behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och leverera de tjänster och växtprodukter du köper av oss, samt för att ta fram och skicka information till dig. Du kan när som helst uppdatera dina personuppgifter via mail till:info@essungaplantskola.seeller direkt på telefon 0512-52001.


 

Med vänlig hälsningar


 

Peter Welin

Verkställande Direktör

Essunga Plantskola AB